ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Οι χειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού περιλαμβάνουν:

  1. Αφαίρεση του όγκου ή της περιοχής, που φιλοξενεί τον όγκο (ογκεκτομή-λοβεκτομή):

Αυτές οι επεμβάσεις αποτελούν την συντηρητική χειρουργική αντιμετώπιση με σκοπό την θεραπεία αλλά και την διατήρηση του μαστού. Μπορεί να συμπληρωθεί από ευρεία τοπική εκτομή. Με την ογκεκτομή,  ο χειρουργός αφαιρεί τον όγκο και ένα μικρό περιθώριο γύρω από υγιή ιστό ώστε να εξασφαλίζεται εκτομή σε υγιή χειρουργικά όρια. Η λοβεκτομή αναφέρεται στην εξαίρεση όλου του λοβού του μαστού. Η ογκεκτομή ή η λοβεκτομή συνήθως εφαρμόζεται για την αφαίρεση μικρότερων όγκων. Μερικά άτομα με μεγαλύτερους όγκους μπορεί να υποβληθούν σε χημειοθεραπεία πριν από τη χειρουργική επέμβαση (Προεγχειρητική ή εισαγωγική ή neo-adjuvant χημειοθεραπεία) για να συρρικνωθεί ένας όγκος και να καταστεί δυνατή η συντηρητική αντιμετώπιση. Η συντηρητική χειρουργική αντιμετώπιση ισοδυναμεί με την μαστεκτομή όταν συνοδεύεται από τοπική ακτινοβολία, που σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητη.

  1. Αφαίρεση ολόκληρου του μαστού (μαστεκτομή).

Με την ολική μαστεκτομή αφαιρείται όλος ο μαστός, με τους λοβούς, τους πόρους, τον λιπώδη ιστό και μέρος του δέρματος, συμπεριλαμβανομένης της θηλής και της περιοχής γύρω από αυτήν (απλή μαστεκτομή).  Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορούν να εφαρμοστούν νεότερες  χειρουργικές τεχνικές, προκειμένου να βελτιωθεί η εμφάνιση του μαστού. Για παράδειγμα, τεχνικές μαστεκτομής που διασώζουν  το δέρμα ή τις θηλές αποτελούν ολοένα και πιο συχνές χειρουργικές διαδικασίες για τον καρκίνο του μαστού. Η μαστεκτομή για πολλές δεκαετίες αποτελούσε την επέμβαση εκλογής για την αντιμετώπιση της νόσου. Σήμερα, μετά από πολλές μελέτες, γνωρίζουμε ότι δεν προσφέρει μεγαλύτερο όφελος σε σχέση με την συντηρητική επέμβαση σε συνδυασμό με την τοπική ακτινοβολία. Παρ΄ όλα αυτά ενδείκνυται σε ορισμένες περιπτώσεις όπως: Ο πολυκεντρικός ή/και πολυεστιακός καρκίνος του μαστού, ο φλεγμονώδης καρκίνος, ο πολυκεντρικός in situ καρκίνος, ή ο μεγάλος όγκος σε μικρούς μαστούς. Η ασθενής πρέπει πάντοτε να ενημερώνεται για την επιλογή και τις ενδείξεις της χειρουργικής μεθόδου, που θα ακολουθηθεί, όπως επίσης και για τις δυνατότητες και των τρόπων πλαστικής αποκατάστασης, όπως είναι η ογκοπλαστική χειρουργική.

Η αφαίρεση λεμφαδένων της μασχάλης, αποτελεί σχεδόν πάντοτε μέρος της όποιας χειρουργικής παρέμβασης στον καρκίνο του μαστού. Ο καρκίνος του μαστού μεθίσταται συνήθως αρχικά μέσα από την λέμφο και για αυτό έχει ιδιαίτερη προγνωστική σημασία η κατάσταση των λεμφαδένων της σύστοιχης μασχάλης. Σήμερα εφαρμόζεται κυρίως η μέθοδος ανίχνευσης και βιοψίας του λεμφαδένα φρουρού. Σαν λεμφαδένας φρουρός ορίζεται ο λεμφαδένας, που υποδέχεται πρώτος την λέμφο από την περιοχή του όγκου, υποδεχόμενος επομένως και τα  καρκινικά κύτταρα, που αποσπώνται από τον όγκο.  Αν δεν βρεθεί καρκίνος σε αυτούς τους λεμφαδένες, η πιθανότητα εύρεσης καρκίνου σε οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους λεμφαδένες είναι μικρή και δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν άλλοι λεμφαδένες. Αν ανιχνευθεί καρκίνος στον φρουρό λεμφαδένα, τότε μπορούν να αφαιρεθούν περισσότεροι λεμφαδένες, για την καλύτερη σταδιοποίηση, χωρίς να παρατηρούνται σήμερα πλέον τα μεγάλα λεμφοιδήματα του παρελθόντος

  1. Αφαίρεση και των δύο μαστών (αμφοτερόπλευρη ή διπλή μαστεκτομή)

Συνιστάται σαν προφυλακτική επέμβαση, σε γυναίκες με κληρονομικό καρκίνο του μαστού, με μεγάλο κίνδυνο νόσησης. Δεν συνιστάται αμφοτερόπλευρη προφυλακτική μαστεκτομή σε καμία άλλη περίπτωση. Γίνεται μόνο μετά από έντονη επιθυμία της ασθενούς.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ

VIDEOS

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΑΣ

Πάνω από 25 έτη εμπειρία στην συνολική αντιμετώπιση ασθενών με καρκίνο
Πολυετής υπηρεσία στα 2 μεγαλύτερα Ογκολογικά Νοσοκομεία της Αθήνας, το Νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι» και το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», σαν Επιμελητής και σαν Διευθυντής Ογκολογικών Κλινικών
Η συνεχής ενασχόληση με την έρευνα δημιουργεί τις προϋποθέσεις και την εγγύηση της βαθιάς κατανόησης της βιολογίας και της συμπεριφοράς των καρκίνων με συνέπεια την πλέον τεκμηριωμένη θεραπευτική προσέγγιση και αντιμετώπιση
Τα 7000 και άνω περιστατικά καρκίνου, που έχουν αντιμετωπιστεί σε όλα αυτά τα χρόνια και οι πολλές χιλιάδες θεραπειών έχουν εμπλουτίσει τόσο την βαθιά επιστημονική κατανόηση, όσο και την αντίληψη της επίδρασης της ασθένειας στην ψυχολογία και την καθημερινότητα του ασθενούς
Η αντιμετώπιση του κάθε καρκινοπαθούς ως μοναδικού ανθρώπου με την ψυχοσύνθεση και τις ιδιαιτερότητες του δημιουργεί προϋποθέσεις εξαιρετικής συνεργασίας, κοινού αγώνα και ανθρώπινου «δεσίματος». Τα καλά λόγια των ιδίων των ασθενών αποτελούν το κίνητρο συνέχισης του αγώνα μας με την απαιτούμενη σοβαρότητα και με δημιουργικό ενθουσιασμό
Η πρόληψη και η πρώιμη διάγνωση σώζουν ζωές και αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά μέρη του λειτουργήματος μας
Η συνεχιζόμενη εκπαιδευτική δραστηριότητα με την συμμετοχή στην συγγραφή συγγραμμάτων και την Διεύθυνση Σπουδών της Ελληνικής Ακαδημίας Κλινικής Ογκολογίας, έδωσε ερεθίσματα συνεχούς επιστημονικής ενημέρωσης, αλλά και επαφής με νεότερους συναδέλφους
Στο Τμήμα μας εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες μέθοδοι διάγνωσης και θεραπείας, με ιδιαίτερη έμφαση στις θεραπείες με μοριακό στόχο και την ανοσοθεραπεία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ