ΜΕΤΑΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Το πρώτο βήμα στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού είναι συνήθως η εγχείρηση. Με βάση τα στοιχεία που θα προκύψουν από την ιστολογική εξέταση (μέγεθος του όγκου, διηθημένοι λεμφαδένες, θετικότητα των ορμονικών υποδοχέων, θετικότητα της ογκοπρωτεϊνης HER-2) μπορεί μετεγχειρητικά να χρειασθεί Ακτινοθεραπεία ή Χημειοθεραπεία ή Ορμονοθεραπεία ή και τα τρία.

Με την εξέλιξη της γνώσης και την πολύ καλύτερη κατανόηση της βιολογίας του καρκίνου είμαστε πλέον σε θέση να διακρίνουμε αρκετούς υπότυπους καρκίνου του μαστού, όπως τον ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο του μαστού (με θετικούς ορμονικούς υποδοχείς, που η επιβίωση του εξαρτάται από τις ορμόνες ) με θετική ή αρνητική την ογκοπρωτεϊνη HER-2, τον καρκίνο του μαστού με αρνητικούς ορμονικούς υποδοχείς με θετικότητα της ογκοπρωτεϊνης HER-2 και τέλος τον «τριπλά αρνητικό» καρκίνο του μαστού, δηλαδή τον καρκίνο με αρνητικούς τόσο τους ορμονικούς υποδοχείς όσο και το HER-2 (6 τουλάχιστον γνωστοί υπότυποι).

Η απόφαση μετεγχειρητικής θεραπείας, που έχει σαν σκοπό να «σκοτώσει» τυχόν υπάρχοντα καρκινικά κύτταρα και να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο υποτροπής στο μέλλον, εξαρτάται άμεσα από τον ιστολογικό υπότυπο. Σε ορισμένους καρκίνους με θετικούς ορμονικούς υποδοχείς, με σχετικά καλά προγνωστικά στοιχεία, στους οποίους δεν είναι δεδομένο το όφελος της μετεγχειρητικής θεραπείας, χρησιμοποιούμε τα τελευταία χρόνια συγκεκριμένες «γονιδιακές υπογραφές», όπως το Oncotype DX ή το Mammaprint, που αναλύουν συγκεκριμένα γονίδια και απαντούν στο ερώτημα, με βάση την κατάταξη της ασθενούς σε ομάδα υψηλού ή χαμηλού κινδύνου, αν υπάρχει σημαντικό όφελος από την χημειοθεραπεία. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε σήμερα να αποφύγουμε την χορήγηση άσκοπης χημειοθεραπείας με τις παρενέργειές της

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ

VIDEOS

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΑΣ

Πάνω από 25 έτη εμπειρία στην συνολική αντιμετώπιση ασθενών με καρκίνο
Πολυετής υπηρεσία στα 2 μεγαλύτερα Ογκολογικά Νοσοκομεία της Αθήνας, το Νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι» και το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», σαν Επιμελητής και σαν Διευθυντής Ογκολογικών Κλινικών
Η συνεχής ενασχόληση με την έρευνα δημιουργεί τις προϋποθέσεις και την εγγύηση της βαθιάς κατανόησης της βιολογίας και της συμπεριφοράς των καρκίνων με συνέπεια την πλέον τεκμηριωμένη θεραπευτική προσέγγιση και αντιμετώπιση
Τα 7000 και άνω περιστατικά καρκίνου, που έχουν αντιμετωπιστεί σε όλα αυτά τα χρόνια και οι πολλές χιλιάδες θεραπειών έχουν εμπλουτίσει τόσο την βαθιά επιστημονική κατανόηση, όσο και την αντίληψη της επίδρασης της ασθένειας στην ψυχολογία και την καθημερινότητα του ασθενούς
Η αντιμετώπιση του κάθε καρκινοπαθούς ως μοναδικού ανθρώπου με την ψυχοσύνθεση και τις ιδιαιτερότητες του δημιουργεί προϋποθέσεις εξαιρετικής συνεργασίας, κοινού αγώνα και ανθρώπινου «δεσίματος». Τα καλά λόγια των ιδίων των ασθενών αποτελούν το κίνητρο συνέχισης του αγώνα μας με την απαιτούμενη σοβαρότητα και με δημιουργικό ενθουσιασμό
Η πρόληψη και η πρώιμη διάγνωση σώζουν ζωές και αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά μέρη του λειτουργήματος μας
Η συνεχιζόμενη εκπαιδευτική δραστηριότητα με την συμμετοχή στην συγγραφή συγγραμμάτων και την Διεύθυνση Σπουδών της Ελληνικής Ακαδημίας Κλινικής Ογκολογίας, έδωσε ερεθίσματα συνεχούς επιστημονικής ενημέρωσης, αλλά και επαφής με νεότερους συναδέλφους
Στο Τμήμα μας εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες μέθοδοι διάγνωσης και θεραπείας, με ιδιαίτερη έμφαση στις θεραπείες με μοριακό στόχο και την ανοσοθεραπεία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ