ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΧΕΥΟΥΣΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ο όρος στοχεύουσα θεραπεία αναφέρεται σε φάρμακα με κυτταρικό στόχο, δηλαδή φάρμακα, που επιτίθενται σε συγκεκριμένες ανωμαλίες στα καρκινικά κύτταρα, που σηματοδοτούν βιολογικά μονοπάτια απαραίτητα για την επιβίωση του κυττάρου. Για παράδειγμα, πολλά στοχεύοντα φάρμακα θεραπείας επικεντρώνονται σε ένα ογκογονίδιο, το οποίο ορισμένα κύτταρα καρκίνου του μαστού υπερεκφράζουν  και ονομάζεται υποδοχέας του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (HER2).

Το ογκογονίδιο HER2 βοηθά τα καρκινικά κύτταρα του μαστού να αναπτυχθούν, να διορθώνουν τις βλάβες του DNA τους και  να επιβιώσουν. Βρίσκεται θετικό στο 20% περίπου των ασθενών με καρκίνο του μαστού. Με τη στόχευση κυττάρων με θετικότητα του HER2, τα ειδικά φάρμακα, που στοχεύουν το HER-2 μπορούν να βλάψουν τα καρκινικά κύτταρα χωρίς να επηρεάζουν τα υγιή. Με την βιοψία ελέγχεται η θετικότητα του HER-2.

Αν το HER-2 είναι θετικό, χορηγείται θεραπεία με τον συγκεκριμένο κυτταρικό στόχο, παράλληλα με την χημειοθεραπεία με σημαντικό όφελος στον έλεγχο της νόσου και την συνολική επιβίωση, τόσο όταν χορηγούνται στην αρχική νόσο σαν επικουρική θεραπεία με σκοπό την μείωση του κινδύνου επανεμφάνισης του καρκίνου όσο και στην προχωρημένη, μεταστατική νόσο με σκοπό την υποχώρηση των μεταστάσεων και την αύξηση της επιβίωσης.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ

VIDEOS

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΑΣ

Πάνω από 25 έτη εμπειρία στην συνολική αντιμετώπιση ασθενών με καρκίνο
Πολυετής υπηρεσία στα 2 μεγαλύτερα Ογκολογικά Νοσοκομεία της Αθήνας, το Νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι» και το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», σαν Επιμελητής και σαν Διευθυντής Ογκολογικών Κλινικών
Η συνεχής ενασχόληση με την έρευνα δημιουργεί τις προϋποθέσεις και την εγγύηση της βαθιάς κατανόησης της βιολογίας και της συμπεριφοράς των καρκίνων με συνέπεια την πλέον τεκμηριωμένη θεραπευτική προσέγγιση και αντιμετώπιση
Τα 7000 και άνω περιστατικά καρκίνου, που έχουν αντιμετωπιστεί σε όλα αυτά τα χρόνια και οι πολλές χιλιάδες θεραπειών έχουν εμπλουτίσει τόσο την βαθιά επιστημονική κατανόηση, όσο και την αντίληψη της επίδρασης της ασθένειας στην ψυχολογία και την καθημερινότητα του ασθενούς
Η αντιμετώπιση του κάθε καρκινοπαθούς ως μοναδικού ανθρώπου με την ψυχοσύνθεση και τις ιδιαιτερότητες του δημιουργεί προϋποθέσεις εξαιρετικής συνεργασίας, κοινού αγώνα και ανθρώπινου «δεσίματος». Τα καλά λόγια των ιδίων των ασθενών αποτελούν το κίνητρο συνέχισης του αγώνα μας με την απαιτούμενη σοβαρότητα και με δημιουργικό ενθουσιασμό
Η πρόληψη και η πρώιμη διάγνωση σώζουν ζωές και αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά μέρη του λειτουργήματος μας
Η συνεχιζόμενη εκπαιδευτική δραστηριότητα με την συμμετοχή στην συγγραφή συγγραμμάτων και την Διεύθυνση Σπουδών της Ελληνικής Ακαδημίας Κλινικής Ογκολογίας, έδωσε ερεθίσματα συνεχούς επιστημονικής ενημέρωσης, αλλά και επαφής με νεότερους συναδέλφους
Στο Τμήμα μας εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες μέθοδοι διάγνωσης και θεραπείας, με ιδιαίτερη έμφαση στις θεραπείες με μοριακό στόχο και την ανοσοθεραπεία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ